בית מדרש דרך חיים מסתמך על תרומות כמו שלך,המאפשרות לנו להמשיך במשימה החשובה

שלקחנו על עצמנו.

כפתור זה יוביל אותך לאתר ישראל תורמת,המאפשר לך לתרום ולקבל אישור לפטור ממסס

בישראל ובארה''ב.