מידע למועמד

סדר היום בישיבה

07:00 – השכמה
07:30 – תפילת שחרית
08:30 – ארוחת בוקר
09:00 – סדר הלכה
09:30-12:00 – סדר עיון
12:00-13:00 – שיעור עיון בסוגייה הנלמדת
13:00-14:30 – ארוחת צהרים ומנוחה/ הפסקה
14:30 – תפילת מנחה
14:45-16:15 – סדר בקיאות
16:15-16:45 – שעור בקיאות
16:45-17:30 – שעור במחשבת ישראל (כוזרי, מורה נבוכים, שפת אמת)
17:30-17:45 – הפסקה
17:45-19:45 – לימודי אקדמיה/טכנולוגיה
19:45-20:15 – ארוחת ערב
20:15-22:00 – המשך לימודי אקדמיה/טכנולוגיה
22:00 – תפילת ערבית (בחורף מוקדם יותר)
22:15-24:00 – שעורי בית, פעילות חברתית

התוכנית האקדמית

המכינה מיועדת בשנה הראשונה לאלה שהגיעו ללא בגרות (ישיבות קטנות/גבוהות).